Nepsyvalmennus

Nepsyvalmennus on suunnattu yli 12-vuotiaille nuorille tai nuorille aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Valmennusta tehdään asiakkaana olevan nuoren kanssa. Valmennuksella tuetaan mm. asiakasta toiminnanohjauksessa, itsesäätelyssä ja tunnetaidoissa sekä arjen hallinnassa. Tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta ja itsenäisyyttä sekä lisätä myönteisiä tunnekokemuksia. 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja auttaa asiakasta löytämään ymmärrystä, keinoja ja voimavaroja arjen tilanteiden hallintaan ja näin rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle sujuvampaa arkea. Valmennus koostuu 10 tapaamisesta, joita voidaan tarvittaessa jatkaa sovitusti. Valmennuksesta tehdään loppuyhteenveto. Valmennusta voidaan tehdä myös eläinavusteisesti.