Perhenepsyvalmennus

Perhenepsyvalmennus on suunnattu perheille, jossa alle 12-vuotialla lapsella on neuropsykiatrisia oireita. Valmennusta tehdään osaksi koko perheen kanssa, mutta palvelun asiakkaana on perheen lapsi. Valmennuksella tuetaan mm. asiakasta toiminnanohjauksessa, itsesäätelyssä ja tunnetaidoissa sekä arjen hallinnassa. Tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta ja itsenäisyyttä sekä lisätä myönteisiä tunnekokemuksia. Valmennuksen aikana tuetaan koko perhettä asiakkaan neuropsykiatrisiin haasteisiin sopeutumisessa. 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja auttaa asiakasta ja koko perhettä löytämään ymmärrystä, keinoja ja voimavaroja arjen tilanteiden hallintaan ja näin rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle ja koko perheelle sujuvampaa arkea. Työskentelyssä ovat mukana asiakas, hänen vanhempansa sekä mahdolliset sisarukset. Valmennus koostuu 10 tapaamisesta, joita voidaan tarvittaessa jatkaa sovitusti. Valmennusta voidaan tehdä myös eläinavusteisesti.