Fokusoiva vakauttava perhetyö

Fokusoiva ja vakauttava perhetyö on 6–16 kerran pari- tai perheterapeuttinen jakso. Palvelua tarjoaa Vakauttavan pari- ja perheterapian- menetelmäkoulutuksen käynyt perheohjaaja.  

Fokusoiva vakauttava pari- ja perheterapia on suomalaisten perheterapeuttien Minna Koskisen ja Aino Maija Rautkallion vuodesta 2011 alkaen kehittämä perheterapian sovellus, jossa yhdistetään perhe- ja pariterapiaan traumaterapian, kiintymyssuhdeterapian, sensomotorisen terapian, psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. 

Vakauttavassa pari- ja perheterapeuttisessa perhetyössä keskitytään perheen vuorovaikutuksen hankaliin tai raastaviin hetkiin ja niiden ennakointiin, pysäyttämiseen ja vakauttamiseen sekä kehollisin että dialogisin menetelmin. Vakauttavaa työskentelyä tarjotaan asiakkaille, jotka kaipaavat levollisempaa, ennakoivampaa ja rakentavampaa ilmapiiriä perhe-elämäänsä ja jotka tunnistavat, että muutos on tarpeen sellaisen saavuttamiseksi. 

Työskentelyä kohdennetaan erityisesti perheille, joissa vanhemmalla on omasta ja /tai toisten perheenjäsenten säätelemättömästä toiminnasta merkittävää huolta ja joissa vanhemmalla on valmiutta havainnoida tai oppia havainnoimaan omaa osuuttaan vuorovaikutuksessa.