Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista, jonka tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys suotuisassa kasvuympäristössä sekä tarjota intensiivistä tukea koko perheelle. Avoperhekuntoutusta tarjotaan perheille, jotka tarvitseva pitkäaikaista ja tiivistä tukea. Kuntoutusta tehdään asiakasperheen omassa elinympäristössä perheen muut tukitoimet huomioiden. 

Avoperhekuntoutuksen vähimmäisaika on kolme kuukautta ja sillä on selkeät vaiheet: alkuvaihe, intensiivisen työskentelyn vaihe, lopetusvaihe sekä mahdollinen seurantajakso. Perheen tulee sitoutua kuntoutukseen ja kuntoutus toteutetaan perheen kotona. 

Perhekuntoutuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä ja toiminnallista työotetta, jolla pyritään perheen voimavaroja vahvistamalla löytämään perheelle ratkaisuja arkeen.

Avoperhekuntoutusta Tuopalla tekee moniammatillinen tiimi, jossa on mukana sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia sekä lasten- ja nuorten erityisohjaaja.