Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on  lastensuojelulain mukainen palvelu, jota tarjoamme perheille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista ja tiivistä tukea. Perhekuntoutusta, kuten muitakin palveluita viemme asiakkaiden arkeen, heidän omaan toimintaympäristöön. Tavoitteena on turvata lapsen  kasvu ja kehitys suotuisassa kasvuympäristössä ja tarjota intensiivistä tukea tarvittaessa koko perheelle. 

Avoperhekuntoutusta tekee moniammatillinen tiimi,  joka  tukee,  ohjaa  ja  kontrolloi  perheen  arkea tarvittaessa päivittäin vähintään kolmen kuukauden ajan. Kuntoutuksen edellytyksenä on perheen sitoutuminen toimintaan.