Avoperhekuntoutus

Perhekuntoutus on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista, jonka tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys suotuisassa kasvuympäristössä, sekä tarjota intensiivistä tukea koko perheelle.  Avoperhekuntoutusta tarjotaan perheille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista ja/tai tiivistä tukea. Kuntoutusta tehdään asiakasperheen omassa elinympäristössä perheen muut tukitoimet huomioiden. Kuntoutusjakson aikana kartoitetaan perheen lähiverkostoa, sekä perheen luvalla otetaan heidät mukaan kuntoutukseen.  

Avoperhekuntoutusta tekee moniammatillinen tiimi, jossa on mukana mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomeja, neuropsykiatrinen valmentaja, seksuaaliterapeutti, lasten ja nuorten erityisohjaaja sekä lähihoitaja. Lisäksi osana tiimiä on vakauttava pari- ja perheterapia-koulutuksen saanut ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja sekä neuropsykiatrisia valmentajia. Tiimi kootaan perheen tarpeet ja kuntoutuksen tavoitteet huomioiden.

Perhekuntoutuksen aika on kolme kuukautta ja sillä on selkeät vaiheet: alkuvaihe, intensiivisen työskentelyn vaihe, lopetusvaihe sekä tarvittaessa seurantajakso. Perheen tulee sitoutua kuntoutukseen ja kuntoutus toteutetaan perheen kotona.

Perhekuntoutuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä ja toiminnallista työotetta, joilla pyritään vakauttamaan perheen tilannetta sekä tuetaan perhettä omien voimavarojen vahvistamiseen niin, että perhe löytää ratkaisuja arkeensa.