Nuorten jälkihuolto

Nuorten jälkihuolto on tarkoitettu nuoren laitossijoituksen tai muutoin pitkään jatkuneen lastensuojeluasiakkuuden myötä nuoren itsenäistymisen tueksi. Jälkihuollon tukihenkilön avulla tavoitellaan nuorelle itsenäistä, hyvää arkea.

Tukihenkilö tukee jälkihuoltonuoria opinnoissa, työelämässä, opastaa raha-asioiden hoidossa, ihmissuhteissa, terveissä elämäntavoissa, palveluihin kiinnittymisessä ja tukiverkoston rakentumisessa. Jälkihuollon tukihenkilö tapaa nuorta sovitusti ja tarjoaa nuorelle arjen onnistumisten kautta elämän eväitä. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle turvallisen itsenäistymisen kohti omaa elämää ja aikuisuutta.

Tapaamme nuoria sekä yksin että ryhmässä.