Nuorten jälkihuolto

Nuorten jälkihuolto on tarkoitettu nuoren laitossijoituksen jälkeiseen elämään, hänen oman arjen tueksi. Toiminnassa tavoitellaan itsenäistä, hyvää arkea.

Tuopa tukee jälkihuoltonuoria opinnoissa, työelämässä, opastaa raha-asioiden hoidossa, ihmissuhteissa, terveissä elämäntavoissa, palveluihin kiinnittymisessä ja tukiverkoston rakentumisessa. Jälkihuollon ohjaaja tapaa nuorta sovitusti ja tarjoaa nuorelle arjen onnistumisten kautta elämän eväitä. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle turvallisen itsenäistymisen kohti omaa elämää ja aikuisuutta.

Tapaamme nuoria sekä yksin että ryhmässä.

Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden ja asiakkaan läheisten kanssa.