Eläinavusteinen toiminta

Eläinavusteinen toiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on haasteita sosiaalisissa suhteissa, voimakasta psyykkistä kuormittumista, neuropsykiatrisia oireita tai hänen muutoin katsotaan hyötyvän eläinavusteista toiminnasta. 

Eläinavusteisessa toiminnassa työntekijänä toimii työntekijä, jolla on sekä eläinavusteinen valmentajan (Solution Focused Animal Assisted Therapy, SFAT) että eläinavusteinen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Työntekijä työskentelee yhdessä koirien ja ponin kanssa.

 Asiakkaan kanssa voidaan työskennellä pitkäkestoisesti osana muita palveluitamme, tai vaihtoehtoisesti sovitun valmennusjakson ajan.