Tehostettu perhetyö

Tehostettu  perhetyö  on  lastensuojelulain mukainen  palvelu,  jolla  tuetaan perheitä  intensiivisesti. Tehostetun perhetyön tavoitteena on turvata lapsen  kasvu ja kehitys suotuisassa kasvuympäristössä ja se on palveluna huomattavasti tiiviimpää kuin sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö.

Tuopan  tehostettua  perhetyötä  tekee  moniammatillinen  tiimi,  joka  tukee,  ohjaa  ja  tarvittaessa kontrolloi  perheen  arkea. Perheen tiiviin arjen tuen ja ohjauksen lisäksi tehostetussa perhetyössä kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja aikuisten psyykkisen voinnin arviointin sekä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Tehostetun perhetyön edellytyksenä on perheen sitoutuminen toimintaan. 

Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden ja asiakkaan läheisten kanssa.