Perhetyö

Perhetyö on perheissä tehtävää työtä, jolla tuetaan perheiden voimavaroja ja asiakkaiden hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja turvata lasten kasvu ja kehitys suotuisassa kasvuympäristössä.

Perhetyön  tarkoitus  on  tukea  perheitä  omassa  arjessaan.  Turvaamme  lapsille  terveen  kasvun  ja kehityksen,  työstämme  arjessa  esiintyviä  haasteita.  Tuemme  positiivista  kasvatusta,  minkä  kautta pystymme  tukemaan  hyvän  vuorovaikutuksen  rakentumiseen  perheessä.  Lisäksi  luomme  yhdessä perheen kanssa ratkaisumalleja perhekohtaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toimintamuodot ovat arkisia ja perhetyö edellyttää perheen sitoutumista toimintaan. Tuopa tukee ja ohjaa perheitä kokonaisvaltaisesti moniammatillista henkilökuntaamme hyödyntäen. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden ja asiakkaan läheisten kanssa.