Ryhmämuotoinen nepsyvalmennus

Ryhmämuotoinen nepsyvalmennus on suunnattu yli 12-vuotiaille nuorille tai nuorille aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Ryhmämuotoisessa nepsyvalmennuksessa harjoitellaan pienryhmässä kodin ulkopuolella toimimista eri ympäristöissä valmentajien tuella. Valmennuksella tuetaan mm. asiakasta toiminnanohjauksessa, itsesäätelyssä ja tunnetaidoissa sekä arjen hallinnassa. Tavoitteena on tukea asiakkaan osallisuutta ja itsenäisyyttä sekä lisätä myönteisiä tunnekokemuksia ryhmässä. 

Kaksi ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa toimivat valmentajina ryhmässä ja auttavat asiakasta ja löytämään mm. ymmärrystä, keinoja ja voimavaroja arjen tilanteiden hallintaan ja rakentamaan yhdessä asiakkaan kanssa sujuvampaa arkea. Ryhmä toimii noin kolmen kuukauden ajan, tapaamisia yhteensä 12 kertaa. Tapaamiset kestävät 1–1,5/h kerta. Valmennuksesta tehdään loppuyhteenveto. Valmennusta voidaan tehdä myös eläinavusteisesti.