Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Tukihenkilötoiminta tuo lasten ja nuorten elämään turvallisen, luotettavan ja johdonmukaisen aikuisen ammatillista osaamista erilaisiin haasteisiin elämän varrella ja tukee perheiden voimavaroja eri elämäntilanteissa. 

Työstämme arjessa esiintyviä haasteita ja vahvistamme lasten ja nuorten myönteisen itsetunnon rakentumista. Lisäksi tuemme tunnetaitojen kehittymistä ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisumalleja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Ammatillinen tukihenkilö voi tehdä väliintulon haastavasti käyttäytyvän nuoren arkeen, tukea vanhempien jaksamista tai tuoda vahvan aikuisen roolimallia lapsille ja nuorille. 

Toiminnassa huomioimme lapsen ikä- ja kehitystason. Tapaamme asiakkaitamme sekä yksin että ryhmässä. Ryhmämuotoisen toiminnan rakennamme asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti.

Hyödynnämme henkilökunnan vahvuuksia ja työskentelemme monipuolisin menetelmin, kuten erialisia luovia, luonto- ja eläinavusteisia työmenetelmiä käyttäen.

Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden ja asiakkaan läheisten kanssa.