Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Tukihenkilötoiminta tuo lasten ja nuorten elämään turvallisen, luotettavan ja johdonmukaisen aikuisen ammatillista osaamista erilaisiin haasteisiin elämän varrella ja tukee perheiden voimavaroja eri elämäntilanteissa. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria sekä heidän perheitä omassa arjessaan.

Turvaamme terveen kasvun ja kehityksen, työstämme arjessa esiintyviä haasteita ja tuomme positiivisen kasvatuksen kautta onnistumisia hyvän itsetunnon rakentumiseen. Lisäksi tuemme tunnetaitojen kehittymistä ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisumalleja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ammatillinen tukihenkilö voi tehdä väliintulon haastavasti käyttäytyvän nuoren arkeen, tukea vanhempien jaksamista tai tuoda vahvan aikuisen roolimallia lapsille ja nuorille. Turvaamme lapsille ja nuorille aidon läsnäolon ja kuuntelevan aikuisen.

Toiminnassa huomioimme lapsen ikä- ja kehitystason. Tapaamme asiakkaitamme sekä yksin että ryhmässä. Ryhmämuotoisen toiminnan rakennamme tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Toimintamuodot pidämme arkisina. Leikimme ja pelaamme sekä turvaamme asiakkaan koulunkäynnin. Monipuolinen ravinto, liikunta ja kulttuuri näkyvät vahvasti toiminnassamme. Hyödynnämme henkilökunnan vahvuuksia ja ohjaamme asiakkaita terveellisiin elämäntapoihin. Harrastamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Tutustumme eri liikuntalajeihin, musiikkiin, kädentaitoihin, teatteriin ja luontoliikuntaan. Ulkoilemme ja retkeilemme.

Tuemme kaveritaitojen kehittymistä ja torjumme yksinäisyyttä.

Haluamme tuoda asiakkaiden elämään vaihtoehtoja video- ja verkko-pelaamiselle. Harjoittelemme arjen perustaitoja ja itsenäistymistä. Tuemme päihteettömyyteen. Nuorten kanssa työstämme tulevaisuutta. Tuemme ammatinvalinnassa, opinnoissa ja työllistymisessä. Meillä on vahva tuntemus alueen palveluista, toisen asteen opinnoista, vaihtoehtoisista opintopoluista, kuntoutuksesta ja työllistymistä tukevista palveluista.

Tulevaisuustehtävillä haastamme asiakasta tavoittelemaan haaveita ja unelmia. Voimaantuminen ja oman suunnan löytäminen on yksi merkittävä tavoite toiminnassamme. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden ja asiakkaan läheisten kanssa.